Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego. Zetkniemy się z nim więc zawsze wtedy, kiedy pojawi się konieczność uregulowania stosunków majątkowych z partnerem, rozwodu, alimentów czy sprawowania władzy rodzicielskiej. Dowiedz się kiedy powinieneś skorzystać z usług prawnika rodzinnego i w jakich tematach możemy Ci pomóc. 

Według definicji prawo rodzinne to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego, regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), a także jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi. Ciekawe jest to, że w Polsce zaczęto ingerować w stosunki rodzinne już w XVIII wieku. Powstały na początku XIX wieku, obowiązujący w dużej części Europy (także na terenie Księstwa Warszawskiego) Kodeks Napoleona nie mówił o władzy rodzicielskiej, ale o ojcowskiej. Ojciec miał prawo do stosowania kar wobec domowników (ius castigandi). Dopiero od XIX wieku wprowadzono sankcje przeciw nadużywaniu karcenia dzieci. Obecnie podstawowe pojęcia związane z prawem rodzinnym to adopcja, władza rodzicielska, kuratela, obowiązek alimentacyjny, opiekun, prawo małżeńskie.

Z prawem rodzinnym zetkniemy się więc zawsze wtedy, kiedy pojawi się konieczność uregulowania stosunków majątkowych z partnerem, rozwodu, alimentów czy sprawowania władzy rodzicielskiej. Prawo rodzinne ustanawia zatem stosunki prawne w rodzinie, zarówno o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym, które wynikają z zawarcia związku małżeńskiego, istnienia pokrewieństwa, przysposobienia czy powinowactwa. Co więcej, prawo to zawiera regulacje dotyczące prawa kurateli i opieki nad dzieckiem, np. w sytuacji, gdy rodzice mierzą się z problemami w zakresie opieki nad małoletnim.

Kiedy powinniśmy skorzystać z usług prawnika rodzinnego? 

Między innymi w sytuacji rozwodu lub gdy planujemy separację, a szczególnie wtedy, gdy jesteśmy rodzicami dzieci poniżej 18 roku życia. W takiej sytuacji, jeśli samodzielnie nie potrafimy porozumieć się po rozstaniu, prawnik pomoże nam rozstrzygnąć przed sądem wysokość alimentów lub to, z którym z rodziców dziecko powinno spędzać więcej czasu. Prawnik rodzinny może też przygotować pozew o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa oraz świadczyć usługi w związku ze sprawami dotyczącymi spadków, darowizn i przy ustaleniu rodziny zastępczej.

Jakie są podstawowe źródła prawa rodzinnego? 

Ustawodawca wskazuje tu na Konstytucję RP, która chroni wartości takie jak małżeństwo czy rodzina. To także kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks cywilny i prawo międzynarodowe, stanowiące standardy ochrony praw człowieka. Ale nie tylko. Prawo rodzinne musi być też zgodne z szeregiem zasad, jak np. zasada dobra dziecka, zasada trwałości związku małżeńskiego czy zasada równości małżonków.

Napisz do nas, z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. 

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach o:

 Rozwód z orzeczeniem o winie i bez

Pomagamy Klientom przejść przez rozwód, tak aby ograniczyć związane z nim straty i problemy. Zapewniamy nie tylko pomoc prawną, ale i wsparcie psychologiczne. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny, nie ma bowiem spraw i historii identycznych.

  •   Podział majątku

Podczas negocjacji przedrozwodowych zapewniamy Klientom wsparcie przy ustalaniu podziału majątku wspólnego, przy określeniu, co wchodzi w zakres majątku wspólnego, jak określić wartość składników majątku i jak sprawiedliwie dokonać podziału poprzez odnalezienie kompromisów.

  •     Opieka nad dziećmi

Kompleksowo pomagamy uregulować tak ważne i osobiste kwestie, jak opieka nad dziećmi. W przypadku posiadania przez małżonków potomstwa jednym z ważniejszych aspektów rozwodu jest ustalenie, w jaki sposób sprawowana będzie opieka nad dziećmi. W większości przypadków dziecko pozostaje przy matce i ustalane są regularne kontakty z ojcem, jednak coraz większą popularność zyskuje tzw. opieka naprzemienna, gdzie dziecko spędza po równo czas u mamy i taty (np. po jednym lub dwa tygodnie).

  •     Alimenty

Nasz zespół adwokatów zapewnia kompleksowe wsparcie w tym zakresie, a także zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz ustala wspólny plan działania. Dokładamy wszelkich starań, aby współpraca dawała naszym Klientom poczucie pełnego bezpieczeństwa i spokoju.

  • Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego może nastąpić tylko w ściśle określonych sytuacjach w oparciu o konkretne powody, przesłanki i podstawy.

Nasza kancelaria świadczy profesjonalną obsługę w zakresie procesów o stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa.Towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie postępowania. Udzielamy im fachowych porad i wsparcia.