Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka. W naszej kancelarii doradzamy, jak poradzić sobie w sytuacji, sprawdzamy różne metody wyjścia z problemów i pomagamy przeprowadzić upadłość konsumencką.
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA Wspieramy prawnie osoby fizyczne prowadzące bądź nieprowadzące działalności gospodarczej. Prowadzimy sprawę na wszystkich jej etapach od złożenia wniosku po zakończenie postępowania upadłościowego.

Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej ostatni raz przeszły większą zmianę w 2020 roku, kiedy to poprawiła się wyraźnie pozycja dłużnika.

Upadłość konsumencka, inaczej bankructwo konsumenckie, to stan oficjalnej niewypłacalności osoby fizycznej. Oznacza, że osoba nie jest w stanie uregulować swojego dotychczasowego zadłużenia poza harmonogramem spłat. Nie mogą być wobec niej prowadzone postępowania komornicze w związku z poprzednimi długami.

Upadłość konsumencka jest raczej “ostatnią deską ratunku. Gdy nie ma możliwości spłacenia zadłużenia – tak, wtedy nie tylko warto ogłosić upadłość konsumencką, ale wręcz należy to zrobić. Zaletą zapewne jest możliwość rozpoczęcia od czystego konta, co przy wysokim zadłużeniu ma duże znaczenie.

Instytucja oddłużenia jest podstawą do rozpoczęcia nowego życia. Możliwość wyjścia ze spirali zadłużenia wiąże się z wielką ulgą i powrotem do spokojnej egzystencji.

O czym warto wiedzieć zanim ogłosimy upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką, czyli bankructwo osobiste, może ogłosić osoba fizyczna zarówno prowadząca działalność gospodarczą jak i osoba fizyczna nie prowadząca działalności, której majątek i dochody nie wystarczają na spłatę zobowiązań.

W praktyce dotyczy to więc osób bardzo mocno zadłużonych (zazwyczaj w wyniku hazardu i wpadnięcia w tzw. spiralę kredytową), które nie mają szansy poradzić sobie z długami za pomocą standardowych rozwiązań.

Konsekwencje ogłoszenia bankructwa osobistego obejmują zarówno samego dłużnika, jak i w pewnym sensie jego wierzycieli.

Osoba ogłaszająca upadłość zobowiązuje się do spłat zgodnie z harmonogramem – zgodnie z decyzją sądu. Kwota spłaty uzależniona jest od możliwości płatniczych osoby, która ogłosiła upadłość.

Dotychczasowi wierzyciele nie mogą dochodzić swoich dotychczasowych wierzytelności – poza kwotami wynikającymi z harmonogramu spłat i sprzedaży składników majątku byłego dłużnika, jego poprzedni wierzyciele nie mogą już od niego niczego wymagać, brak możliwości naliczania odsetek przez dotychczasowych wierzycieli oraz brak możliwości zaciągania kredytów przez dotychczasowego dłużnika (z uwagi na zerową zdolność kredytową).

Już po ogłoszeniu niewypłacalności osoba, która ją ogłosiła, może pracować nad odbudowaniem swojego majątku. Jeśli osiągnie większe dochody i uzyska nowe składniki majątku, będzie to z pewnością z korzyścią dla niej. Uprzedni wierzyciele nie będą już mogli dochodzić swoich wierzytelności, ponieważ z mocy prawa zostaną one anulowane.

Z urzędu każda upadłość konsumencka wpisywana jest do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych oraz ogłaszana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy zainteresowany może sprawdzić tam kto i kiedy ogłosił bankructwo osobiste.

  1. Możliwość zatrzymania wszystkich postępowań sądowych dotyczących zadłużenia
  2. Umorzenie wszelkich długów
  3. Powstrzymanie dalszego naliczania odsetek
  4. Wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych
  5. Możliwość rozpoczęcia wszystkiego z czystą kartą i od nowa
  6. Ulga i powrót do spokojnego życia