Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe, czyli co zrobić prawnie po śmierci osoby bliskiej.
PRAWO SPADKOWE Pomagamy w uporządkowaniu spraw majątkowych po śmierci najbliższych. Doradzamy w zakresie przyjęcia spadku, przygotowujemy wnioski, uczestniczymy w postępowaniach sądowych.

Kwestie związane z dziedziczeniem to jedna z nielicznych dziedzin prawa, z którą zetknie się każdy i która budzi nierzadko emocje i rodzinne spory. Prawo spadkowe nakłada na spadkobierców szereg obowiązków w związku ze śmiercią Spadkodawcy. Tym podstawowym, który powinniśmy zrealizować we własnym interesie jest przeprowadzenie postępowania spadkowego po zmarłym.

Stwierdzenie nabycia spadku na postawie testamentu i ustawy

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku oraz określa się w prawie spadkowym krąg osób uprawnionych do dziedziczenia po spadkodawcy.

Stwierdzenie nieważność testamentu

Za nieważny uznaje się testament, który został sporządzony:

  • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządził testamentu tej treści;
  • pod wpływem groźby.

Dział spadku

Postępowanie tzw. działowe pozwala ustalić skład majątku spadkowego oraz jego wartość. Dział spadku skutkuje więc tym, że spadkobiercy, którzy do tej pory byli współwłaścicielami całego spadku, stają się wyłącznymi właścicielami poszczególnych składników majątku tworzących spadek.

Zachowek

Ma celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn.

Zasadą jest, że zachowek wynosi połowę tego, co uprawnionemu przypadłoby przy dziedziczeniu ustawowym. Jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni przysługują mu 2/3 wartości udziału spadkowego.

Wydziedziczenie

Wydziedziczona może być osoba, która: uporczywie postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wbrew woli spadkodawcy. Następuje to wtedy, gdy jakieś zachowanie jest długotrwałe, wielokrotne i na ogół dotyczy nagannego trybu życia uprawnionego do zachowku.