Podział majątku

Podział majątku

Podział majątku. Ile, komu przysługuje po rozwodzie. Prowadzimy negocjacje warunków podziału majątkowego. Pomagamy przy określaniu wysokości spłat, sprzedaży majątku czy wyceny fizycznych dóbr materialnych. 
PODZIAŁ MAJĄTKU Prowadzimy negocjacje i pomagamy przy określaniu wysokości spłat, sprzedaży majątku czy wyceny dóbr materialnych. Reprezentujemy Klienta podczas sądowych bądź umownych podziałów majątku.

Nie da się uniknąć podziału majątku po rozwodzie. Dlatego jest to ważny obszar naszych działań, bo dotyczy wszystkich przeprowadzanych przez nas rozwodów. Ze względu na to, że majątek jest często przedmiotem sporów, sprawy zwykle kończą się w sądzie. Podejmujemy wszystkie możliwe czynności, aby doprowadzić do pomyślnego oraz szybkiego rozstrzygnięcia sprawy.

Prowadzimy negocjacje warunków podziału majątkowego. Pomagamy przy określaniu wysokości spłat, sprzedaży majątku czy wyceny fizycznych dóbr materialnych. 

Reprezentujemy Klienta podczas sądowych bądź umownych podziałów majątku. 

W sytuacji, w której między małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa, podział majątku dotyczy: 

  • wszelkich przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania małżeństwa, przez oboje małżonków lub przez jednego z nich 
  • wynagrodzeń za pracę 
  • dochodów z różnych działalności zarobkowych każdego z małżonków 
  • dochodów z majątku wspólnego 
  • dochodów z majątku osobistego każdego z małżonków 
  • wszelkich środków zgromadzonych na otwartych rachunkach czy funduszach emerytalnych każdego z małżonków. 

Doskonale wiemy, jak trudne bywają sprawy rozwodowe oraz podział majątku, dlatego oferujemy nie tylko obsługę prawną, ale także wsparcie w tych trudnych chwilach.