Wypadki chodzą po ludziach. Na pewno spotkaliśmy się z takim powiedzeniem, ale dopóki wypadek nie przydarzy się nam, raczej nie przywiązujemy do tego większej uwagi. Gdy już jednak wypadek niespodziewanie dotknie naszej osoby, a pierwsze emocje opadną, często nie wiemy jak dochodzić odszkodowania za poniesione straty. Wypadek może nam się przytrafić w pracy, w szkole, na wakacjach itd. O ile zawsze możemy liczyć na pomoc, to jednak nie każde nieszczęśliwe zdarzenie otwiera nam drogę do roszczenia odszkodowania. W przypadku wątpliwości, czy przysługuje nam odszkodowanie po wypadku zawsze warto skonsultować je z prawnikiem.

Jak działać po zdarzeniu?

Weźmy dla przykładu wypadek drogowy. W takiej sytuacji potrzebne jest ustalenie, kto jest sprawcą wypadku czyli szkody, jego danych osobowych oraz co najważniejsze nazwy zakładu ubezpieczeń i numeru polisy. Jeżeli nasz stan zdrowia po zdarzeniu nie pozwoli nam na samodzielne odnotowanie tych danych np. w wyniku hospitalizacji, wszystkie te informacje znajdziemy w notatce  z miejsca zdarzenia, którą obligatoryjnie sporządza policja. Poszkodowany zgłasza swoje roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy, w którym sprawca miał w dniu wypadku ważną polisę OC.

A co jeśli nie mamy polisy, a wypadek zdarzy nam się w miejscu pracy? Możemy starać się na przykład o odszkodowanie z ZUS. Lekarz prowadzący wystawi nam druk OL-9, potwierdzający stan zdrowia pacjenta i uszczerbek na zdrowiu. Poszkodowanemu zostanie wyznaczony termin komisji  lekarskiej w ZUS, która stwierdzi wysokość uszczerbku na zdrowiu. Jeśli zgadzamy się z opinią lekarza orzecznika, to po 14 dniach powinniśmy już otrzymać decyzję w naszej sprawie.

Nigdy nie powinniśmy zwlekać ze zgłoszeniem w imię zasady „szybciej zgłoszę, szybciej otrzymamy zwrot za poniesione straty”, czyli po prostu szybciej zlikwiduję szkodę. Nawet, jeśli wydaje nam się, że odszkodowanie po wypadku nam nie przysługuje, to skonsultujmy naszą sprawę z kancelarią prawną. Przede wszystkim jednak pamiętajmy, że nasze zdrowie po wypadku jest najważniejsze – dopiero gdy poczujemy się w pełni sił, starajmy się o załatwienie pozostałych spraw.

Jak działać po wypadku? Nigdy nie powinniśmy zwlekać ze zgłoszeniem sprawy, ale nasze zdrowie po wypadku jest najważniejsze – dopiero gdy poczujemy się w pełni sił, starajmy się o załatwienie pozostałych spraw.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Odpowiedź jest prosta. Wszystkie, jakie uda się nam zebrać. W przypadku uszczerbku na zdrowiu pełna dokumentacja lekarska, wypisy, badania, karty leczenia, skierowania na rehabilitację, informacje o przeprowadzonych zabiegach, faktury i paragony za poniesione koszty leczenia farmakologicznego itd. W sytuacji wypadku, który przydarzył się podczas pracy przydatne mogą się okazać dowody w postaci nagrań z kamer, relacji świadków zdarzenia, umowy z pracodawcą, dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia w zakresie bhp itd. Generalnie im więcej dokumentów zbierzemy, tym lepiej dla nas. Musimy pamiętać, że każda szkoda jest rozpatrywana indywidualnie i ubezpieczyciel w toku sprawy, może żądać od nas uzupełnienia dokumentacji. Dobra kancelaria prawna wspomoże nas również w odpowiednim doborze dokumentacji, podpowie czego jeszcze potrzebujemy, aby skutecznie i szybko otrzymać należne odszkodowanie.

Jakie dokumenty trzeba złożyć by uzyskać odszkodowanie? Informacje, jakie powinieneś przekazać prawnikowi

Złożyłem wniosek o odszkodowanie po wypadku. Co dalej?

Pozostaje czekać, na rozpoczęcie procedury. Przykładowo, w momencie złożenia wniosku o wypłatę z polisy OC sprawcy rozpoczyna się procedura likwidacji szkody. Co do zasady powinna ona trwać do 30 dni, lecz ubezpieczyciel może ten czas wydłużyć jeśli znajdzie ku temu powody. Jednak termin ten nie obowiązuje do każdego zdarzenia, które nazywamy wypadkiem. Jeżeli w wyniku wypadku, który przydarzył się nam podczas wakacyjnej wycieczki, doznamy uszczerbku na zdrowiu, co spowoduje iż w obcym kraju trafimy do szpitala, procedura może być bardziej złożona i czasochłonna. Każda sprawa jest wtedy traktowana indywidualnie. Może się również zdarzyć, że ubezpieczyciel czy pracodawca lub ZUS odmówił wypłaty odszkodowania. Pamiętajmy – od decyzji ubezpieczyciela możemy się odwołać nawet po 20 latach. Najważniejsze dla nas jest to, że złożone odwołanie powinno być precyzyjne. Kancelaria prawna pomoże nam uwzględnić w jego treści najważniejsze zapisy, które z kolei przyczynią się do pozytywnego rozpatrzenia naszej sprawy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią

Odpowiemy na wszelkie pytania