Odszkodowanie. Często spotykamy się z tym zagadnieniem w życiu codziennym. Ale czy naprawdę wiemy czym jest i w jakich przypadkach nam przysługuje?

Według definicji odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, w tym Skarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność. Tyle mówi o odszkodowaniach teoria, a jak jest w praktyce? Jakie mamy możliwości i jak rościć swoich praw?

Jakie są nasze prawa?

Kwestie odszkodowań reguluje dziedzina prawa zwana prawem odszkodowawczym. Za co możemy zatem otrzymać owe odszkodowanie? Wachlarz możliwości jest tutaj spory, m.in. wypadki przy pracy, szkody majątkowe powstałe np. podczas wypadków komunikacyjnych, utratą osoby najbliższej, błędy medyczne. Ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że odszkodowania możemy rościć także np. za opóźniony samolot czy odszkodowanie za zniszczone ubrania lub wadę fabryczną zakupionego produktu. Prawo odszkodowawcze daje cały wachlarz możliwości dochodzenia tego, co się nam należy. Umiejętnie i profesjonalnie poprowadzona sprawa o odszkodowanie daje wysokie szanse na uzyskanie zamierzonego rezultatu i odzyskanie należności z tytułu poniesionej szkody.

Jakie są nasze prawa?

Kiedy możemy zatem wystąpić o odszkodowanie?

W przypadkach wypadków komunikacyjnych czy innych zdarzeń o nagłym charakterze sprawa jest w miarę prosta. Zwykle odszkodowania po kolizji czy wypadku możemy spodziewać się szybko, ubezpieczalnie pomagają w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem odszkodowania. Zagadnieniem bardziej zawiłym może stać się dochodzenie odszkodowania za coś, co wydarzyło się jakiś czas temu lub poza granicami Polski, lecz dopiero teraz zyskaliśmy formalne prawo do wystąpienia o takie świadczenie. Mówimy tu zwłaszcza o przypadkach błędów lekarskich, wypadkach podczas pracy czy odzyskiwaniu kosztów opieki lekarskiej czy rehabilitacji. Takie procesy trwają często latami, gdy leczenie się przedłuża, pracodawcy wykorzystują wszelkie możliwości prawne aby oddalić w czasie możliwość domagania się odszkodowania. Roszczenia te są regulowane ścisłymi przepisami i aby je zrozumieć, należy zasięgnąć porady prawnej. Czas, w jakim możesz ubiegać się o odszkodowanie, zależy od kilku czynników, takich jak okoliczności zdarzenia, czasu zdarzenia, czy domagamy się odszkodowania w wyniku przestępstwa, jaki posiadaliśmy stosunek pracy wobec pracodawcy, etc.

Co ciekawe, w przypadku zdarzeń popełnionych w wyniku przestępstwa możesz domagać się odszkodowania nawet do 20 lat od momentu popełnienia czynu. Gdy mamy do czynienia ze szkodami komunikacyjnymi czas jaki mamy na podjęcie roszczenia to 3 lata, przy czym należy pamiętać, że liczone jest to od momentu zaistnienia szkody.

Kiedy najlepiej wystąpić o odszkodowanie?

Jak odzyskać odszkodowanie?

W przypadku roszczeń odszkodowawczych może się okazać niezbędne przygotowanie dokumentacji np. przebiegu leczenia, historii choroby, wypisów ze szpitala, dokumentacji z policji, wypisów z ksiąg wieczystych itd. Każda sprawa poza wypadkami, które zgłaszamy bezpośrednio do ubezpieczalni lub związanych z posiadaną polisą OC, wymaga od nas indywidualnego doboru środków i dokumentacji w czym pomoże z pewnością wykwalifikowana kancelaria prawna.

Kto nam pomoże?

Korzystając z usług kancelarii prawnej, możemy liczyć na kompleksowe zaopiekowanie naszą sprawą oraz pomoc na każdym etapie. Cała procedura może się okazać dla kancelarii prosta w wyegzekwowaniu należności, dzięki czemu szybko zyskamy należne nam środki – nawet jeśli minęło już wiele lat od zdarzenia.

Nie warto działać na własną rękę – prawo odszkodowawcze to bardzo szeroko pojętą dziedzina, a liczne nowelizacje przepisów nie pozwalają bez specjalistycznej wiedzy na rzetelny i rzeczywisty na dany moment ogląd sytuacji.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej, jak odzyskać swoje odszkodowanie.