Panna czy rozwódka? Kawaler czy rozwodnik? Stanu wolnego czy też zamężna/y? Czy mogę znowu wziąć ślub kościelny po „rozwodzie kościelnym”? To najczęstsze pytania, które pojawiają się z okazji spotkań z Klientami. My udzielamy wszystkich odpowiedzi i opowiadamy o tym, “co dalej po rozwodzie kościelnym”.

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny to jedynie potoczne pojęcie, którym operujemy, by łatwiej było nam rozróżnić, o który rozwód chodzi – cywilny czy też kościelny. W świetle przepisów prawa kanonicznego mówimy o stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego. Skutkiem unieważnienia jest powrót małżonków do stanu sprzed zawarcia związku małżeńskiego, czyli do sytuacji, w której byli panną i kawalerem.

Unieważnienie małżeństwa kościelnego jest wówczas traktowane, jakby nigdy nie zostało zawarte, jakby nigdy nie istniało. Byli małżonkowie wracają do stanu wolnego, tak jak przed ślubem kościelnym. Można więc zawrzeć kolejny związek małżeński i złożyć sobie kolejną przysięgę małżeńską w kościele. Po unieważnieniu małżeństwa można ponownie wpisywać w rubrykach urzędowych kawaler/panna.

Sytuacja ta nie ma wpływu na status dzieci narodzonych w trakcie trwania małżeństwa. Dzieci nadal uważane są za dzieci tego małżeństwa, a ich status cywilny pozostaje niezmieniony. Oznacza to, że dzieci nadal są prawnie uznawane za potomstwo obojga rodziców i zachowują swoje prawa dziedziczenia czy alimentacyjne. Nadal są dziećmi pochodzącymi z „prawego łoża” a nie poza małżeńskimi.

Warto pamiętać, że takiej możliwości nie daje nam sam rozwód cywilny orzeczony w Sądzie. W takiej sytuacji mamy status rozwodnika/rozwódki i kolejny związek możemy zawrzeć jedynie w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Tak więc, rozwód kościelny, czyli unieważnienie sakramentalnego małżeństwa w Kościele katolickim, ma pewne konsekwencje dla małżonków i dzieci. Warto pamiętać, że może być to bolesne i trudne doświadczenie emocjonalne.

Należy podkreślić, że jest procesem formalnym, który wymaga dokładnego badania okoliczności, w których małżeństwo zostało zawarte, oraz stwierdzenia, czy spełnione zostały warunki niezbędne do uznania jego ważności. Decyzja o unieważnieniu małżeństwa zawsze jest podejmowana na podstawie prawa kanonicznego i jest skomplikowanym procesem, który należy przeprowadzić z należytą starannością.

Zapraszamy do kontaktu z adwokat Katarzyną Knobloch, która zajmuje się postępowaniami o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.