Umowa z kancelarią prawną jest ważnym elementem współpracy. Chociaż wielu z nas o tym nie wie, to jest zawierana już na etapie pierwszych ustaleń, a następnie finalizowana w formie pisemnej. Warto zadawać pytania na każdym etapie tworzenia umowy, ale co ważniejsze – trzeba szczerze i otwarcie mówić o swoich oczekiwaniach względem współpracy. 

Czy z prawnikiem podpisuje się umowę? 

Oczywiście. Usługi adwokackie jak każde inne wykonywane są na podstawie umowy pomiędzy stronami. Tak więc jeżeli, nie zależy nam na jednorazowej poradzie lecz na kompleksowym zajęciu się naszą sprawą przez kancelarię, będziemy podpisywać tzw. umowę o obsługę prawną. Umowa z kancelarią taka może być sporządzona na zasadzie swobody umów lub na podstawie przepisów dotyczących umowy zlecenia.

Będzie ona wiążąca od momentu jej podpisania i zawierać będzie informacje o zakresie świadczonej pomocy prawnej, dotyczącej konkretnej sprawy, obowiązkach stron, a także wynagrodzeniu za wykonaną usługę.

Co istotne, w to wynagrodzenie mogą być wliczone lub nie być wliczone koszty wykonywania pracy na rzecz klienta – wysyłka pism sądowych, koszty podróży (np. wyjazd na sprawę sądową w innym mieście), uiszczenie opłaty sądowej. Są to standardowe opłaty wynikające z prowadzenia sprawy klienta.

Czy z prawnikiem podpisuje się umowę? Oto kilka informacji.

Co należy ustalić przed podpisaniem umowy z kancelarią?

Przede wszystkim powinniśmy przedstawić nasze oczekiwania wobec planowanej współpracy – nie tylko nasze preferencje odnośnie załatwienia sprawy, ale też obawy, wątpliwości, pytania. Bądźmy szczerzy, prawnik jest osobą, która chce i wie jak nam pomóc. Jest osobą postronną, ale co najważniejsze – obowiązuje go tajemnica zawodowa. Im ściślej doprecyzujemy nasze potrzeby, tym łatwiej będzie przygotować profesjonalną strategię, wyeliminować nieścisłości i sporządzić umowę zadowalającą obie strony. Możemy liczyć na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości jeszcze przed podpisaniem umowy – taka umowa z kancelarią nie powinna budzić żadnych zastrzeżeń.

Co należy ustalić przed podpisaniem umowy z prawnikiem? Im ściślej doprecyzujemy nasze potrzeby, tym łatwiej będzie przygotować profesjonalną strategię, wyeliminować nieścisłości i sporządzić umowę zadowalającą obie strony.

Podsumowując: podpisanie umowy między kancelarią prawną, a klientem ma wiele korzyści – dla obydwu stron. Możemy być spokojni o to, że prawnik zawsze chętnie wysłucha naszych uwag lub ewentualnych zmian, a umowa jaką zawieramy, pomoże w usprawnieniu współpracy. 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o umowach.